Główny Księgowy


Anna Flanczewska

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie ul. Węgroda 59, 42-582 ROGOŹNIK
tel. 287 75 19 wew. 22
e-mail: aflanczewska@pzdbedzin.pl


Zakres obowiązków Głównego Księgowego:

1. Sporządzanie planów finansowych.

2. Sporządzanie zakładowego planu kont.

3. Prowadzenie bieżącej ewidencji finansowo-księgowej.

4. Uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami w zakresie prowadzonych urządzeń księgowych.

5. Sprawowanie kontroli nad inwentaryzacją składników majątkowych:

     a) środków trwałych i wyposażenia,

     b) środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie,

     c) należności i zobowiązań ,

6. Likwidacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, faktur,   rachunków i delegacji.

7. Sporządzanie listy płac i innych list płatniczych, kart wynagrodzeń dokumentów dotyczących   naliczania świadczeń ZUS, deklaracji podatkowych, deklaracji PFRON oraz prowadzenie ich rozliczeń.

7. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości finansowej.

8. Przechowywanie i ochrona dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

9. Opracowywanie finansowego planu inwestycyjnego wieloletniego oraz nadzór nad jego realizacją.

10. Przekładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wieloletniego planu inwestycyjnego.

11. Opracowywanie finansowego zakresu planu inwestycyjnego na rok budżetowy.

12. Przekładanie rocznego planu inwestycyjnego do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

13.Prowadzenie kasy w razie nieobecności kasjerki.

14. Sporządzanie faktur VAT dla nabywców i przesyłanie plików JPK do Starostwa.

15. Bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa.

16. Branie czynnego udziału w szkoleniach.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  12‑05‑2009 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Nowak-Sitko , w dniu:  12‑05‑2009 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2017 12:15:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie