Kierownik Wydziału Dróg i Mostów


Mirosław Guzik

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
z siedzibą w Rogoźniku
ul. Węgroda 59
42-582 ROGOŹNIK

tel. 287 75 19  wew. 23

e-mail: wop@pzdbedzin.pl

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Nadzór nad przygotowaniem decyzji w sprawach ochrony i zagospodarowania pasa drogowego (roboty obce, zjazdy, reklamy, lokalizacja urządzeń obcych itp.).
 2. Nadzór nad przygotowaniem decyzji – zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,  na przejazdy pojazdów nie normatywnych,  naliczanie opłat i kar administracyjnych.
 3. Nadzór nad przygotowanie decyzji – zezwoleń na umieszczanie reklam i urządzeń obcych  w pasie    drogowym, naliczanie opłat i kar administracyjnych. 
 4. Współudział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych i inwestycyjnych.
 5. Nadzór nad  przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań drogowych i  mostowych.
 6. Nadzór nad  przygotowaniem warunków zamówień publicznych dla zadań  inwestycyjnych .
 7. Nadzór nad przygotowaniem materiałów przetargowych oraz udział w realizacji przetargów.
 8. Nadzór nad opracowaniem projektów zleceń utrzymania nawierzchni dróg, chodników i urządzeń inżynieryjnych zabezpieczających ruch oraz robót interwencyjnych.
 9. Nadzór nad realizacją inwestycji realizowanych przez PZD.
 10. Współpraca z  samorządami  gminnymi.
 11. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych i tworzenia bazy danych.
 12. Nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych, metryk oraz ksiąg remontowo-budowlanych.
 13. Nadzór nad wnioskami do Rady Powiatu o zaliczaniu dróg do kategorii dróg powiatowych, ustalaniu    przebiegu dróg powiatowych oraz wydawaniem opinii o przebiegu dróg gminnych.
 14. Nadzór nad sprawami związanymi z odszkodowaniami  dla poszkodowanych na drogach   powiatowych.
 15. Nadzór nad naliczaniem opłat za użytkowanie kanałów technologicznych.
 16. Nadzór w zakresie spraw należących do kompetencji Starosty, związanych z zarządzaniem ruchem  na drogach powiatowych i gminnych, w tym projektów organizacji ruchu, prawidłowości zastosowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 17. Koordynacja i nadzór w sporządzaniu sprawozdań o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
Informacja wytworzona przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  20‑11‑2017 11:10:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  20‑11‑2017 11:10:31
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2017 11:55:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie