Dane podstawowe


Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
z siedzibą w Rogoźniku

ul. Węgroda 59

42-582 ROGOŹNIK

Telefon:

(32) 287 75 19

(32) 287 78 72

(32) 287 78 85 fax

sekretariatpzd@pzdbedzin.pl

przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7 00 - 15 00
 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunek podstawowy (wpłaty m. in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym)

71 8438 0001 0020 0639 2000 0020Bank Spółdzielczy w Będzinie

 

Rachunek – Wadia i zabezpieczenia umów

92 8438 0001 0020 0639 2000 0030Bank Spółdzielczy w Będzinie

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłaca się na konto Urzędu Gminy Bobrowniki

69 8438 0001 0000 0143 2022 0003Bank Spółdzielczy w Będzinie

 

UWAGA! zmiana zasad wystawiania faktur na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie:

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1454) z dniem  1 stycznia 2017 r. Powiat Będziński rozpocznie wspólne rozliczanie podatku VAT, w tym ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że z perspektywy przepisów o podatku VAT, w tym dotyczących zasad fakturowania, to Powiat będzie uznawany za nabywcę towarów lub usług dostarczanych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu objętych obowiązkiem wspólnego rozliczania podatku VAT.

W związku z powyższym, na wystawianych przez Państwa po dniu 31 grudnia 2016 r. fakturach dane nabywcy powinny być wskazane w sposób następujący:

Powiat Będziński

ul. Sączewskiego 6

42-500 Będzin

NIP: 6252431062

Dodatkowo na fakturze powinna być wskazana jednostka organizacyjna dokonująca zakupu, tj. odbiorca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku

42-582 Rogoźnik

ul. Węgroda 59

Faktura winna być przesłana na adres odbiorcy.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie treści faktur wystawianych przez Państwa po dniu 31 grudnia 2016 r. do ww. wymogów. Faktury wystawione po tej dacie, które w pozycji nabywca będą wskazywały jednostkę organizacyjną, będą uznawane za nieprawidłowe i wymagające korekty, co może opóźnić proces ich akceptacji. Jeśli w Państwa ocenie dostosowanie treści faktur do powyższych zmian wymaga aneksowania dotychczasowej umowy, uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt w tej sprawie.

 

Informacja wytworzona przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  12‑05‑2009 09:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Nowak-Sitko , w dniu:  12‑05‑2009 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2017 10:43:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie