Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86


Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Powiat Będziński uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pt. Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK78 i DK86 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1.  Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

 

Przedmiotem projektu była przebudowa 3 odcinków drogowych o łącznej długości 6,865 km oraz obiektu mostowego położonego w ciągach przebudowanych odcinków drogowych na terenie powiatu będzińskiego. Przedmiotowy układ komunikacyjny prowadzi przez teren Gmin: Mierzęcice i Siewierz. Na części odcinków przeprowadzono także modernizację chodników w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Zrealizowane prace spowodowały poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej powiatu będzińskiego, co przyczyniło się m.in. do stworzenia warunków do rozwoju gospodarczego regionu poprzez usprawnienie połączenia drogowego 2 dróg krajowych DK78 i DK86. Usprawnienie przejazdu jest bezpośrednim efektem poprawy płynności i wzrostu bezpieczeństwa ruchu.


Całkowita wartość projektu wyniosła 9 137 009,36 zł.

Powiat Będziński otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 7 263 725,92 zł.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
Informacja wytworzona przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  20‑11‑2017 14:41:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  20‑11‑2017 14:41:17
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2017 07:34:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie