Przebudowa drogi powiatowej 4706 S – ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu – etap I


Wartość inwestycji         - 2 602 837,41zł

      Dofinansowanie FDS     - 1 561 702,00 zł

     Zadanie współfinansowane przez Gminę Siewierz.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej  był drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o zmiennej szerokości od 5,6 m do 6,0 m z nawierzchnią z masy min.-bitumicznej. Stan nawierzchni jezdni klasyfikowany był jako niezadowalający -  z licznymi spękaniami siatkowymi o dużym znaczeniu, załamaniami krawędzi bocznych, ubytkami w nawierzchni spowodowanymi odbiciami od podbudowy oraz nierównościami w przekroju poprzecznym i profilach podłużnych.

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni, pobocza, elementy odtworzenie rowów na odcinku od Młyńskiej do granicy 1800 m.

Przebudowa w liczbach:

      - długość drogi – 1800 mb

- skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi - 5

- przystanki autobusowe – 3 szt.

- pobocza ze zjazdami – 3600 mb

Termin realizacji: 31.07.2020 r.

Informacja wytworzona przez:
Karolina Pławska , w dniu:  05‑08‑2020 10:49:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Pławska , w dniu:  05‑08‑2020 10:49:08
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2020 10:56:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie