Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż pojazdu: samochód ciężarowy Gaz Gazela 3302, rok produkcji 2006


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W  BĘDZINIE

Z/S W  ROGOŹNIKU

ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ POJAZDU:

Samochód ciężarowy Gaz Gazela 3302, rok produkcji 2006

 

Dane pojazdu:

 

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5t

Sztuk: 1

Marka, model: Gaz Gazela 3302 MR’03 E3

Nr rejestracyjny: SBE 05596

Rok produkcji: 2006

Kolor powłoki lakierniczej: srebrny 1-warstwowy z efektem metalicznym

Nr identyfikacyjny VIN: Z3B3302736R002635

Pojemność/moc silnika: 2417 cm3/ 66kW (90KM)

maksymalna masa całkowita pojazdu: 3500 kg

Przebieg: 243943 km

Liczba miejsc: 6

Inne: brak aktualnych badań technicznych, samochód niesprawny

           

 1. Cena wywoławcza wynosi 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100)
 2. Sprzedaż pojazdu nastąpi poprzez wybór pisemnej oferty.
 3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik w pokoju nr 25 w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godziny 1100.
 5. Koperta powinna być oznaczona napisem „Oferta na zakup samochodu, nie otwierać przed 14.06.2023 r. godz. 11:05” oraz posiadać nazwę i adres oferenta.
 6. Oferty otrzymane po tym terminie wskazanym w ust. 5 zostaną zwrócone bez otwierania.
 7. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2023 r. o godzinie 1105 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku w sali konferencyjnej (parter).
 10. Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną.
 12. W przypadku podania jednakowej ceny ofertowej, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.
 13. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 14. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w siedzibie PZD po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 602 496 455.
 15. Wszelkich informacji dotyczących pojazdu można uzyskać pod nr tel. 602 496 455.
 16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
 17. Kupujący jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia przedmiotu przetargu w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma o wyborze oferty.

  Sprzedający modyfikuje treść ust. 17, który otrzymuje brzmienie:

  "Kupujący jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia przedmiotu przetargu po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Sprzedającego faktury."

 18. Odbiór przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty oraz zawarciu umowy.

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2 RODO
06‑06‑2023 13:11:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Karolina Pławska , w dniu:  06‑06‑2023 13:08:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Pławska , w dniu:  06‑06‑2023 13:08:04
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2023 10:47:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie